Muzikář & Partners » Trestní a přestupkové právo

Trestní a přestupkové právo

  • obhajoba obviněných ve všech stádiích trestního řízení
  • právní pomoc oznamovatelům a poškozeným
  • trestné činy obecné
  • trestné činy hospodářské
  • trestné činy v dopravě, zejména účastníků dopravních nehod
  • zajištění součinnosti znalců při vypracování potřebných znaleckých posudků
  • problematika přestupků, zejména proti pravidlům silničního provozu

Naši specialisté


| |