Muzikář & Partners » Rodinné právo

Rodinné právo

  • rozvodová problematika - zaměření na smluvené rozvody
  • předmanželské smlouvy a smlouvy o úpravě rozsahu společného jmění manželů
  • vyživovací povinnost mezi manžely, výživné rozvedeného manžela

Naši specialisté


| |