Muzikář & Partners » Pracovní právo

Pracovní právo

 • sepisování a analýza pracovněprávních dokumentů při vzniku, změně nebo zániku pracovněprávních vztahů
 • manažerské smlouvy, jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců
 • sepisování a analýza vnitřních předpisů (mj. pracovní podmínky, odměňování)
 • náhrada škody z pracovněprávních vztahů
 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • vztahy zaměstnavatelů a kontrolních orgánů
 • zastupování v pracovněprávních sporech, a to jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců
 • odškodňování pracovních úrazů či nemocí z povolání
 • náhrada škod, způsobených zaměstnancem zaměstnavateli
 • vyřizování povolení k pobytu a povolení k zaměstnání pro zahraniční zaměstnance v zastoupení zaměstnavatelem
 • přednášková, školící a konzultační činnost pro zaměstnance obchodních společností (zejména pro jejich personální útvary), resp. pro podnikatele

| |