Muzikář & Partners » Obchodní právo

Obchodní právo

 • právo obchodních společností a družstev:

  • založení společností všech právních forem a družstev
  • příprava a zajištění valných hromad včetně zajištění součinnosti notáře
  • zvyšování a snižování základního kapitálu
  • převody majetkových účastí ve společnostech (převody obchodních podílů, akcií)
  • fúze
  • sepis návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku včetně zastupování v rejstříkovém řízení
  • zastupování v řízení před živnostenským úřadem (vyřízení živnostenských oprávnění)
 • závazkové obchodní právo - sepisování a analýza veškerých obchodněprávních smluv
 • zajišťovací instrumenty
 • vymáhání závazků ze smluvních vztahů
 • obrana proti neoprávněným nárokům
 • nároky z náhrady škody a bezdůvodného obohacení
 • právo nekalé soutěže
 • právo hospodářské soutěže
 • licence a franchising

| |