Muzikář & Partners » Občanské právo

Občanské právo

 • závazkové občanské právo - sepisování a analýza veškerých smluv
 • převody nemovitostí - nákup, prodej, darování domů, pozemků a bytových jednotek, vyřízení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí
 • spoluvlastnické vztahy - zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • vypořádání společného jmění manželů
 • zástavní a ostatní věcná práva
 • nájem bytů a nebytových prostor
 • spotřebitelské smlouvy
 • nehmotné statky a právo duševního vlastnictví (autorské právo, ochranné známky, ochrana osobnosti)
 • náhrada škody -  uplatnění nároku na náhradu škody na majetku a zdraví, zastupování před pojišťovnou, náhrada škody vůči státu (způsobená nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím)
 • nároky z bezdůvodného obohacení
 • dědické právo - poradenství ve věci dědického právo, zastupování v dědickém řízení
 • poradenství pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva

| |