Mgr. Veronika Neubauerová

Mgr. Veronika Neubauerová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studium ukončila v roce 1999. Od ukončení studia působila v advokátní kanceláři na pozici advokátní koncipientky, od roku 2003 je spolupracující advokátkou.

Veronika Neubauerová se zabývá zejména obchodním a občanským právem a právem finančních služeb. Specializuje se rovněž na právo duševního vlastnictví, správní právo, zejména pak na ochranu osobních údajů a spotřebitelské právo.

Veronika Neubauerová má státní zkoušku z anglického jazyka, hovoří francouzsky. Pasivně ovládá ruštinu a německý jazyk.

 

Veronika Neubauerová je v současné době na mateřské dovolené.

Naši specialisté

Mgr. Veronika Neubauerová
Advokátka


| |