Mgr. Ondřej Sasín

Mgr. Ondřej Sasín je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde absolvoval v roce 2018. Během studia získal zkušenosti zejména na stáži u Krajského soudu v Brně a dvakrát u Nejvyššího správního soudu. Dvakrát se též zúčastnil mezinárodní soutěže Vis Moot v simulované mezinárodní obchodní arbitráží. Působí taktéž jako blogger České televize pro pořad Týden v justici. V naší advokátní kanceláři působí jako advokátní koncipient od června 2019.

Hovoří plynně anglicky, je držitelem certifikátu FCE, ovládá taktéž základy španělštiny.

 

Aktuální odborná publikační činnost:

článek Mgr. Ondřeje Sasína „Dobrovolný příplatek mimo základní kapitál s.r.o. poskytnutý z prostředků SJM" publikovaný na epravo.cz dne 7.1.2020, dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/dobrovolny-priplatek-mimo-zakladni-kapital-sro-poskytnuty-z-prostredku-sjm-110431.html


• článek Mgr. Ondřeje Sasína „K termínu zahájení stavby" publikovaný na epravo.cz dne 10.10.2019, dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-terminu-zahajeni-stavby-110064.html

 

Kontakt: sasin@mpak.cz  

Naši specialisté

Mgr. Ondřej Sasín
advokátní koncipient


| |