Mgr. Martina Staňková

Mgr. Martina Staňková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, studium ukončila v roce 2004. V Advokátní kanceláři  působí od roku 2004, nejprve na pozici advokátní koncipientky, od roku 2008 je spolupracující advokátkou.

Martina Staňková vykonává klasickou generální praxi  spočívající v poskytování konzultací, sepisování smluv, vypracování právních rozborů a stanovisek a firemním školení k vybrané právní problematice. Má řadu zkušeností se zastupováním klientů  v soudních a jiných řízeních. Zaměřuje se zejména na závazkové občanské a obchodní právo, právní vztahy k nemovitostem, nároky z náhrady škody a z bezdůvodného obohacení, problematiku leasingu, pojišťovnictví a pojistné právo, a dále na ochranu osobních údajů (GDPR). Martina Staňková poskytuje v naší kanceláři komplexní právní služby obcím.

Martina Staňková hovoří anglicky.

 

Kontakt: stankova@mpak.cz 

Naši specialisté

Mgr. Martina Staňková
Advokátka


| |