JUDr. Ing. Petr Večeřa

JUDr. Ing. Petr Večeřa je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, studium ukončil v roce 2010 s vyznamenáním, v roce 2014 úspěšně vykonal rigorózní zkoušku na Katedře ústavního práva téže fakulty. Získal také vzdělání na Fakultě strojního inženýrství a Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Občasně též na Fakultě strojního inženýrství přednáší.

Po ukončení studií pracoval jako asistent poslankyně Parlamentu ČR, v advokátní kanceláři působí od roku 2015 jako advokátní koncipient, od roku 2018 pak jako advokát.

Petr Večeřa hovoří anglicky a německy.

 

Aktuální odborná publikační činnost:

• Článek JUDr. Petra Večeři „Koronavirus a smlouvy o zájezdu" publikovaný na epravo.cz dne 11. 5. 2020, dostupné z https://www.epravo.cz/top/clanky/koronavirus-a-smlouvy-o-zajezdu-111081.html  

 

• Pravidelně od března 2018 přispívá články v rubrice „Právní poradna" měsíčníku Šalina, vydávaného Dopravním podnikem města Brna, a.s., dostupné z https://www.salina-brno.cz.

 

Článek Mgr. Bc. Petra Večeři a Ing. Ziny Pavlouškové, Ph.D., "Technické normy, jak je neznáme" publikovaný v časopise Slévárenství č. 1-2/2012 (ISSN 0037-6825).

 

Kontakt: vecera@mpak.cz

Naši specialisté

JUDr. Ing. Petr Večeřa
Advokát


| |