JUDr. Andrea Kovač Muzikářová

JUDr. Andrea Kovač Muzikářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studium ukončila v roce 2013 s vyznamenáním. V naší advokátní kanceláři působila již během celého studia jako advokátní praktikantka, od ukončení studia působila na pozici advokátní koncipientky. Od roku 2017 je spolupracující advokátkou.

Andrea Kovač Muzikářová vykonává generální praxi spočívající zejména v poskytování konzultací, sepisování smluv, vypracování právních rozborů a stanovisek, firemních školeních k vybrané právní problematice a zastupování klientů v soudních a jiných řízeních. Zaměřuje se zejména na závazkové občanské a obchodní právo, právní vztahy k nemovitostem vč. nájemního práva a pracovní právo.

Andrea Kovač Muzikářová hovoří anglicky a německy (úspěšně složila německou evropsky uznávanou státní jazykovou zkoušku z němčiny DeutschesSprachdiplom II), v současné době se věnuje studiu italštiny.

 

Aktuální odborná publikační činnost:

  • článek JUDr. Andrey Muzikářové a JUDr. Vladimíra Muzikáře „Aktuální otázky zániku účasti společníka ve společnosti s.r.o. při exekučním postižení jeho podílu" publikovaný v Bulletinu advokacie 5/2018 (právnický časopis vydávaný Českou advokátní komorou), dostupné z http://www.cak.cz     
  • článek Mgr. Andrey Muzikářové a JUDr. Vladimíra Muzikáře „Praktické důsledky zastavení exekuce pro neplatnost rozhodčí doložky zejména z pohledu promlčení" publikovaný v Bulletinu advokacie 6/2014 (právnický časopis vydávaný Českou advokátní komorou), dostupné z http://www.cak.cz

 

Kontakt: muzikarova@mpak.cz  

Naši specialisté

JUDr. Andrea Kovač Muzikářová
Advokátka


| |