Muzikář & Partners » Občanské právo

Občanské právo

  • závazkové občanské právo - sepisování a analýza veškerých smluv
  • převody nemovitostí - nákup, prodej, darování domů, pozemků a bytových jednotek, vyřízení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí
  • spoluvlastnické vztahy - zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • vypořádání společného jmění manželů
  • zástavní a ostatní věcná práva
  • nájem bytů a nebytových prostor
  • spotřebitelské smlouvy
  • nehmotné statky a právo duševního vlastnictví (autorské právo, ochranné známky, ochrana osobnosti)
  • náhrada škody -  uplatnění nároku na náhradu škody na majetku a zdraví, zastupování před pojišťovnou, náhrada škody vůči státu (způsobená nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím)
  • nároky z bezdůvodného obohacení
  • dědické právo - poradenství ve věci dědického právo, zastupování v dědickém řízení
  • poradenství pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva

| |