Mgr. Ondřej Sasín

Mgr. Ondřej Sasín je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde absolvoval v roce 2018. Během studia získal zkušenosti zejména na stáži u Krajského soudu v Brně a dvakrát u Nejvyššího správního soudu. Dvakrát se též zúčastnil mezinárodní soutěže Vis Moot v simulované mezinárodní obchodní arbitráží. Působí taktéž jako blogger České televize pro pořad Týden v justici. V naší advokátní kanceláři působí jako advokátní koncipient od června 2019.

Hovoří plynně anglicky, je držitelem certifikátu FCE, ovládá taktéž základy španělštiny.

 

Kontakt: sasin@mpak.cz  

Naši specialisté

Mgr. Ondřej Sasín
advokátní koncipient


| |