JUDr. Zdeněk Odehnal

JUDr. Zdeněk Odehnal, jeden ze zakládajících členů advokátní kanceláře, absolvoval v roce 1987 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Nejprve působil ve vojenské justici, od roku 1993 je advokátem.

Zdeněk Odehnal se specializuje především na trestní, resp. přestupkové a pracovní právo. Zkušenosti získané předchozí praxí již více než dvacet let využívá a prohlubuje zejména při obhajobách v trestních věcech, a to jak obecných, tak majetkových, hospodářských a dopravních. Na poli pracovního práva poskytuje komplexní poradenství zaměstnavatelům působícím v různých oborech. Zastupuje též individuální účastníky pracovněprávních sporů, a to i v řízeních před soudem.

Zdeněk Odehnal pasivně ovládá anglický jazyk, eventuelně němčinu a ruštinu.

Kontakt: odehnal@akmo.cz

Naši specialisté

JUDr. Zdeněk Odehnal
Advokát


| |