JUDr. Vladimír Muzikář

JUDr. Vladimír Muzikář je zakládajícím členem advokátní kanceláře. S vyznamenáním vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 1988, má tak za sebou více než 25 let praxe a zkušeností.

Vladimír Muzikář se specializuje především na obchodní a občanské právo. Ve své praxi se zabývá i právem finančních služeb a směnečným právem, má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v oblasti bankovnictví, leasingu a spotřebitelských úvěrů. Vykonává rovněž metodickou a řídící činnost v oblasti vymáhání pohledávek.

Vladimír Muzikář v rámci svých specializací rovněž zastupuje klienty v soudních a rozhodčích řízeních, v oblasti procesního práva má dlouholetou praxi, jejímž projevem je vysoká úspěšnost v soudních a rozhodčích sporech.

Vladimír Muzikář hovoří německy a anglicky, pasivně ovládá ruštinu, v současné době se navíc věnuje studiu italského jazyka.

Aktuální odborná publikační činnost:

  • článek JUDr. Vladimíra Muzikáře a Mgr. Andrey Muzikářové „Formální a obsahové náležitosti výpovědi z nájmu bytu ze strany pronajímatele" publikovaný v Bulletinu advokacie online dne 27.8.2015, dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/formalni-a-obsahove-nalezitosti-vypovedi-z-najmu-bytu-ze-strany-pronajimatele
  • článek JUDr. Vladimíra Muzikáře a Mgr. Andrey Muzikářové „Praktické důsledky zastavení exekuce pro neplatnost rozhodčí doložky zejména z pohledu promlčení" publikovaný v Bulletinu advokacie 6/2014 (právnický časopis vydávaný Českou advokátní komorou), dostupné z http://www.cak.cz/
  • článek „Jak přiznávat náhradu nákladů v exekučním řízení po zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb.?" publikovaný v Bulletinu advokacie 11/2013 (právnický časopis vydávaný Českou advokátní komorou), dostupné z http://www.cak.cz/

Kontakt: muzikar@mpak.cz

Naši specialisté

JUDr. Vladimír Muzikář
Advokát


| |