JUDr. Ing. Petr Večeřa

JUDr. Ing. Petr Večeřa je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, studium ukončil v roce 2010 s vyznamenáním, v roce 2014 úspěšně vykonal rigorózní zkoušku na Katedře ústavního práva téže fakulty. Získal také vzdělání na Fakultě strojního inženýrství a Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Občasně též na Fakultě strojního inženýrství přednáší.

Po ukončení studií pracoval jako asistent poslankyně Parlamentu ČR, v advokátní kanceláři působí od roku 2015 jako advokátní koncipient, od roku 2018 pak jako advokát.

Petr Večeřa hovoří anglicky a německy.

 

Kontakt: vecera@mpak.cz

Naši specialisté

JUDr. Ing. Petr Večeřa
Advokát


| |