Ing. Václav Daniel

Ing. Václav Daniel je absolventem Fakulty strojní Vysokého učení technického. Studium ukončil v roce 1983.

Václav Daniel má mnohaleté zkušenosti v řídících funkcích, pracoval např. jako manažer prodeje v automobilovém průmyslu, generální ředitel Duty-free-shop, generální ředitel Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku, apod.

Václav Daniel pracuje v advokátní kanceláři od roku 2006 na pozici manažera kanceláře. Náplní jeho práce je především ekonomická agenda se zaměřením na organizační a kontrolní funkce, a to zejména při zajišťování chodu a zázemí kanceláře, problematika investičních procesů, nákladovosti, pojištění, apod. Dále se zabývá správou nemovitostí, má na starosti personální agendu a celkovou organizační činnost advokátní kanceláře.

 

Kontakt: daniel@mpak.cz

Naši specialisté

Ing. Václav Daniel
Manažer kanceláře


| |