Muzikář & Partners » Insolvenční a konkurzní právo

Insolvenční a konkurzní právo

  • přihlášky pohledávek
  • právní zastupování v insolvenčním řízení
  • žaloby na vyloučení věcí z konkurzní podstaty
  • incidenční žaloby

Naši specialisté

Mgr. Hynek Mádl
Advokátní koncipient


| |